UCB derulează un proiect în urma căruia vor fi angajaţi 88 de tineri

La Universitatea Constantin ”Brâncuși din Târgu Jiu” a avut loc joi lansarea proiectului PACT. Evenimentul s-a desfășurat la Facultatea de Științe ale Educației, Drept și Administrație Publică în prezența a zeci de studenți.

Despre proiect

PACT – Parteneriat pentru activități de calificare a tinerilor este un proiect implementat de SoftTehnica SRL, în calitate de lider al parteneriatului dintre SoftTehnica SRL, Asociația Excelsior pentru Educație și Universitatea “Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu.

Obiectivele proiectului

  1. Crearea unui parteneriat social performant și puternic prin creșterea gradului de comunicare și de dezvoltare a relației dintre organizatorii și partenerii de practică, prin dezvoltarea, concretizarea și implementarea unor parteneriate existente și a unora noi, dar și prin conceperea, dezvoltarea și implementarea unui sistem de informare coordonat pe direcția angajator – unitate de învățământ superior.
  2. Creșterea ratei de participare a 200 de studenți la programe de învățare la locul de muncă, precum programe de stagii de practică profesioniste și performante, în vederea creșterii ratei de ocupare, prin diferite măsuri de inovare socială, nediscriminare și îmbunătățire a accesibilității, a utilizării și a calității tehnologiilor informației și comunicațiilor, inclusiv prin îmbunătățirea orientării profesionale prin acțiuni inovatoare de consiliere profesională și orientare profesională. La finalul proiectului, 144 de studenți vor dobândi o calificare, iar 88 își vor găsi un loc de muncă. Perioada de implementare a proiectului este de 16 luni.

 

Sursa: https://www.gorj24.com/ucb-deruleaza-un-proiect-in-urma-caruia-vor-fi-angajati-88-de-tineri/