Despre proiect

Parteneriat pentru activități de calificare a tinerilor este un proiect derulat de către SoftTehnica SRL, în calitate de lider al parteneriatului dintre SoftTehnica SRL, Asociația Excelsior pentru Excelență în Educație și Universitatea “Constantin Brâncusi” din Târgu-Jiu.

Obiectivul proiectului este reprezentat de creșterea ratei de participare a studenților la programele de învățare la locul de muncă.


Obiectivele specifice:

1. Crearea unui parteneriat social performant și puternic prin creșterea gradului de comunicare și de dezvoltare a relației dintre organizatorii și partenerii de practică, prin dezvoltarea, concretizarea și implementarea unor par-
teneriate existente și a unora noi, dar și prin conceperea, dezvoltarea și implementarea unui sistem de informare coordonat pe direcția angajator-unitate de învațământ superior, inclusiv pilotarea de soluții inovatoare de consiliere și orientare.

2. Creșterea ratei de participare a 200 studenți la programe de învătare la locul de muncă, precum programe de stagii de practică profesioniste și performante, în vederea creșterii ratei de ocupare, prin diferite măsuri de inovare socială, nediscriminare și îmbunatatire a accesibilității, a utilizării și a calitătii tehnologiilor informației și comunicațiilor, inclusiv prin îmbunătățirea orientării profesionale prin acțiuni inovatoare de consiliere profesională și orientare profesională, cu scopul dezvoltării competențelor și a aptitudinilor necesare în procesul inserării pe piața muncii.

 

Cuantificarea proiectului:

  • 200 studenți care beneficiază de sprijin pentru tranziția de la școală la viață activă;
  • 144 studenți care dobândesc o calificare la incetarea calității de participant;
  • 88 studenți care își găsesc un loc de muncă la încetarea calității de participant;
  • 18 studenți care urmează studii/cursuri de formare la încetarea calității de participant;
  • 1,752,526.91 de lei valoarea totală a proiectului;
  • 16 luni perioada de implementare a proiectului.