Invitaţie pentru depunere ofertă în vederea achiziției de consiliere a studenților în cadrul proiectului ”PACT – Parteneriat pentru activități de calificare a tinerilor”

Persoană juridică achizitoare SOFTTEHNICA S.R.L., cu sediul în București, strada Mihai Eminescu, nr.163, email: office@soft-tehnica.com , Tel:+40 21 636 70 85 / Fax: +40 37 289 09 10, cod unic înregistrare RO 16819215, în baza contractului de finanțare nr. 61069/22.08.2018, nr. POCU/90/6.13/6.1/109408, cod SMIS 109408, pentru implementarea proiectului ”PACT – PARTENERIAT PENTRU ACTIVITĂȚI DE CALIFICARE A TINERILOR”, proiect finanțat prin Fondul Social European – Programul Operațional Capital Uman, contract de finanțare solicită oferte de preț pentru Servicii consiliere profesionala a studenților.

Obiectul contractului îl reprezintă servicii de consiliere si orientare profesionala pentru 200 de studenți, aparținând grupului țintă al proiectului, fiind prestate în total 2500 de ore prin sesiuni individuale și de grup adaptate nevoilor specifice.