Documente necesare

  • Copie CI (copie conform cu originalul)
  • Documente justificative pentru dovedirea calității de student al Universității Constantin Brâncuși din Târgu Jiu (specializarile: FB,ECTS, CIG, MG, AIA, Kinetoterapie, Drept, AAST, MDA ), precum și adeverința de student și/sau alte acte (copie conform cu originalul);
  • Angajament de disponibilitate față de actvitățile proiectului (original);
  • Angajament de respectare a cerințelor proiectului (original);
  • Formular de înregistrare grup țintă (original);
  • Declarație de evitare a dublei finanțări (original);
  • Acord de utilizare a datelor personale (original);
  • Copie după certificatul de căsătorie, acolo unde este cazul (copie conform cu originalul);
  • Alte documente, dacă este cazul (stabilite de echipa de proiect).