Criterii de eligibilitate

  • Este student de nivel ISCED 6 (Licență) sau ISCED 7 (master) la Universitea Constantin Brâncuși din Târgu Jiu
  • Are domiciliul/reședința în regiunile mai puțin dezvoltate ale României: Nord-Est, Sud-Est, Sud Muntenia, Sud-Vest, Oltenia, Vest, Nord-Vest și Centru, în mediul urban și/sau mediul rural
  • Este înscris la una din urmatoarele specializări/calificări: FB – Finanțe Bănci; ECTS – Economia Comerțului, Turismului și a Serviciilor; CIG – Contabilitate și Informatică de Gestiune; MG – Management; AIA – Automatică și Informatică aplicată; Kinetoterapie și motricitate specială; Drept; A.A.S.T. – Administrarea Afacerilor in Servicii și Turism; M.D.A. – Managementul Dezvoltării Afacerilor
  • Are disponibilitatea de a participa la programele proiectului.