Ce înseamnă PACT?

Parteneriat pentru activități de calificare a tinerilor este un proiect derulat de către SoftTehnica SRL, în calitate de lider al parteneriatului dintre SoftTehnica SRL, Asociația Excelsior pentru Excelență în Educație și Universitatea "Constantin Brâncusi” din Târgu-Jiu.

Obiectivul proiectului este reprezentat de creșterea ratei de participare a studenților la programele de învățare la locul de muncă.
Cuantificarea proiectului

Ce ne dorim să realizăm prin PACT

200

studenți

care beneficiază de sprijin pentru tranziția de la școală la viață activă

144

studenți

care dobândesc o calificare la incetarea calității de participant

88

studenți

care își găsesc un loc de muncă la încetarea calității de participant

18

studenți

care urmează studii/cursuri de formare la încetarea calității de participant

valoarea totală a proiectului Parteneriat pentru activități de calificare

16

luni

perioada de implementare a proiectului Parteneriat pentru activități de calificare a tinerilor

Proiecte adiacente

Selecția participanților

Procedură și criterii de selecție

Selecția participanților în grupul țintă se va face în ordinea validării dosarului de candidatură, în limita locurilor disponibile pentru fiecare categorie de grup țintă. Vor fi selectați 200 de studenți, astfel încât să se îndeplinească condițiile de mai jos:

 • 100 de persoane vor fi studenți ISCED 6 (licență) pentru domeniul științelor economice, specializările: FB – Finanțe și Bănci, ECTS – Economia Comerțului, Turismului și a Serviciilor, CIG – Contabilitate si Informatica de Gestiune, MG – Management;
 • 10 persoane vor fi studenți ISCED 6 (licență) din domeniul ingineriei și dezvoltării durabile, specializarea: AIA – Automatica si Informatica aplicata;
 • 40 de persoane vor fi studenți ISCED 6 (licență) pentru știintele medicale și comportamentale, specializarea: Kinetoterapie și motricitate specială;
 • 20 de persoane vor fi studenți ISCED 6 (licență) pentru științe juridice, specializarea: Drept;
 • 30 de persoane vor fi studenți ISCED 7 (master) pentru științe economice, specializările: A.A.S.T. – Administrarea Afacerilor în Servicii și Turism, M.D.A. – Managementul Dezvoltarii Afacerilor;
Validarea candidaților

Procesul de validare al unui dosar de candidatură va trece prin următoarele etape:

 1. Înscrierea candidatului, transmiterea formularelor de înscriere și documentele suport necesare validării candidaturii
 2. Experții de grup țintă analizează dosarele depuse on-line, cât și fizic, și transmit către candidați solicitări de completări sau clarificări, dacă este cazul.
 3. Experții de grup țintă aprobă dosarele în momentul în care acestea sunt considerate complete și că îndeplinesc criteriile de eligibilitate (vezi aici criteriile de eligibilitate). În cazul în care nu mai sunt locuri disponibile pentru categoria respectivă candidatul va fi anunțat că dosarul său este aprobat, dar că a fost înscris în lista de rezerve (primele 20 de persoane)
 4. Lista locurilor disponibile pe fiecare categorie va fi actualizată săptămânal și va fi disponibilă în cadrul platformei on-line.
 5. Candidații validați ca participanți în grupul țintă vor fi contactați mai departe pentru participarea la programele proiectului.
Ce ai nevoie pentru a te înscrie

Documente necesare

 • Copie CI (copie conform cu originalul)
 • Documente justificative pentru dovedirea calității de student al Universității Constantin Brâncuși din Târgu Jiu (specializarile: FB,ECTS, CIG, MG, AIA, Kinetoterapie, Drept, AAST, MDA ), precum și adeverința de student și/sau alte acte (copie conform cu originalul);
 • Angajament de disponibilitate față de actvitățile proiectului (original);
 • Angajament de respectare a cerințelor proiectului (original);
 • Formular de înregistrare grup țintă (original);
 • Declarație de evitare a dublei finanțări (original);
 • Acord de utilizare a datelor personale (original);
 • Copie după certificatul de căsătorie, acolo unde este cazul (copie conform cu originalul);
 • Alte documente, dacă este cazul (stabilite de echipa de proiect).
Parteneri implementare proiect
Noutăți

Ultimele anunțuri și noutăți despre proiect